Due Diligence/ Layihənin Araşdırılması/ Biznes Proseslərin Təhlili

 

Biz  müəssisələrin birləşmə və satın-alınması hallarıyla dolu olan iqtisadiyyat sistemində yaşayırıq, kapital qoyuluşları və cəlb olunmaları qlobal və yerli səviyyədə öz əksini tapır. İnvestisiya fondları, banklar, özəl və korporativ investorlar üçün biz Due Diligence/Dyu Dilicens Xidmətlərini təklif edirik ki, bu da onlara investisiyaların hara yönəlməsini dəqiq şəkildə başa düşülməsinə kömək edir.

İnvestisiya/genişləndirmə layihəsinin potensial müsbət və mənfi nəticələrini müəyyənləşdirmək üçün sahibkarlar və menecerlər üçün əhəmiyyətli miqdarda vaxt və pul yatırmadan əvvəl hərtərəfli Texniki-iqtisadi əsaslandırma və Layihə Araşdırılması Xidmətlərini təklif edirik.

Biznes sisteminizin yenidən qurulması və yenidən işlənməsi haqqında düşüncələr mövcud biznes sisteminizdə çatışmazlıqları və ya səhvləri müşahidə etdiyiniz zaman yaranır, bu mərhələdə və mövcud  rəqabətdə qalmaq üçün mütləq dəyişikliklər edilməlidir. Müştərilərimizə, güclü və zəif tərəfləri müəyyən etmək və ümumi iş fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması üçün imkanları müəyyən etmək və qiymətləndirmək məqsədi ilə Biznes Proseslərinin Təhlili Xidmətlərini təklif edirik. Mövcud biznes sisteminin nəzərdən keçirilməsi proses və sistemlərin yenidən qurulması ilə bağlı qabaqcıl tövsiyələrin təqdim edilməsi ilə nəticələnir.

Həyata keçirtdiyimiz Layihələr üzrə əlavə məlumatları Sektorlar üzrə Layihələrə baxın